local time:

Pozície:

1. LINUX kernel programmer                         image_13
Linux Kernel programming, real-time processing of digital TV signals and IP networking.

MAINDATA is looking for a talented enthusiastic C++ programmer with joy in audio video.

3. WEB  JAVASCRIPT programmer           image_14
Programming single page Javascript WEB user interfaces.


Ponúkame:

 • Tvorivú prácu na vývoji vlastných komunikačných riešení v oblasti.
  • Digitálnej TV  - prenosy TV signálu | TV Playout | PUSH VoD
  • Satelitného internetu
  • Dištančného vzdelávania
  • Videostreamingu
 • Odborný rast vďaka účasti na reálnych projektoch pre globálny trh.
 • Získanie skúsenosti v rámci všetkých fáz životného cyklu projektu od návrhu, analýzy,  implemetáciu až po nasadenie u zákazníka.
 • Zaujímavé finančné ohodnotenie pre core vývojárov
 • Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu.

 

CV pošlite cez "Apply" na portali inhiro (tam sa dostanete klikom na nadpis pozicie) alebo

Kontakt: statelov@maindatainc.com